Tzar-Katten

Tzar-Katten er DNRBKs medlemsblad og kommer i 3-4 utgaver i året, rett i din postkasse eller e-postkasse! Her kan du lese artikler om russian blue spesielt, generelt om kattehold, utstillingsresultater og mye mer.

Deadline for innsending av stoff til neste nummer er 15. mai 2019. Stoff til Tzar-Katten sendes til tzar-katten@russianblue.no. Du kan også sende inn stoffet per brev. Adressen til redaktøren finner du på side 2 i Tzar-Katten.

Russian blue kattunger