Bli medlem!

Vi er ca 100 medlemmer i Den Norske Russian Blue Klubben. Ved å melde deg inn vil du få være med i dette russerfellesskapet, og motta fire medlemsblader hvert år. Du får anledning til å ligge synlig som oppdretter eller med avlshann på denne websiden, og selvfølgelig avertere eventuelle kull her og via kattungeformidler. Et års medlemskap koster kun 175 kroner. Se også vedtekter.

Vil du melde deg inn, vite mer om russeren, klubben, kan du henvende deg til en i styret.

Russian blue